Nytt bolag köper för 1,5 miljarder - noteras i november Preservium Property AB, ett av Pareto Securities nybildat bolag, köper Riksarkivet i Täby (bilden) och Regionarkivet i Flemingsberg för 1,5 miljarder kronor.

Nytt bolag köper för 1,5 miljarder - noteras i november

Transaktion

20 oktober 2021

Nya bolaget Preservium köper Riksarkivet i Täby och Regionarkivet i Flemingsberg för 1,5 miljarder. Det nya bolaget är bildat av Pareto och SBB äger 35 procent. Inom kort noteras bolaget.

Preservium Property AB, ett av Pareto Securities nybildat bolag, har förvärvat fastigheterna Täby Vinkelhaken 2 och Huddinge Snickarboden 1.

Köpeskillingen före avdrag för latent skatt uppgår till cirka 1,5 miljarder kronor. Säljare är Boetten Fastigheter som ägs av familjen Nordlander.

Hyresgästerna utgörs av Riksarkivet samt Region Stockholm som representerar 64% respektive 36% av hyresintäkterna.

Riksarkivet är en statlig förvaltningsmyndighet och har ett särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och arkivvården i Sverige.

Regionarkivet är en arkivmyndighet inom Region Stockholm och har som uppgift att långtidsförvara, vårda och tillhandahålla den information som ska bevaras inom Region Stockholm.

Fastigheterna omfattar totalt cirka 43 200 kvadratmeter uthyrningsbar area och den genomsnittliga återstående kontraktslängden uppgår till 19 år.

Riksarkivet i Täby har under de senaste åren genomgått en renovering samt tillbyggnation om ytterligare 12 000 kvadratmeter. I samband med utbyggnationen tecknades 25-åriga hyresavtal med Riksarkivet.

Betydande byggrätter ingår i köpet

Fastigheterna är belägna i expansiva Arninge och Flemingsberg med spårbunden trafik inom gångavstånd. På båda fastigheterna finns betydande byggrätter som möjliggör expansion för befintliga hyresgäster.

– Vi är väldigt nöjda med förvärvet av dessa fastigheter. Hyresgästernas verksamhet utgör en central del av den svenska myndighetsförvaltningen och fastigheterna med dess strategiska lägen och hyresgäster uppfyller väl de investeringskriterier som Pareto fokuserar på vid förvärv. Vi ser nu fram emot ett bra och långsiktigt samarbete med Riksarkivet och Region Stockholm, säger Oskar Sandblom på Pareto Securities AB.

SBB äger 35% - notering i november

Intresset för att medverka i aktieemissionen har varit mycket starkt och bland de största aktieägarna finns bland annat SBB med en ägarandel om drygt 35%.

Preservium Property AB avses noteras på Spotlight Stock Market under november 2021.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se