Nytt avtal för digital utveckling inom fastigheter
Tmpl är en digital proptech-plattform som förenklar livet i fastigheter där människor bor och verkar.

Nytt avtal för digital utveckling inom fastigheter

Ekonomi

25 november 2021

Fastighetsägarna GFR breddar sitt digitala erbjudande mot medlemmarna genom att inleda ett samarbete med proptech-företaget Tmpl.

Med Tmpls kontorsapp och boendeapp kan fastighetsbolag öka sin digitala närvaro och komma närmre sina hyresgäster.

Tmpl är en digital proptech-plattform som förenklar livet i fastigheter där människor bor och verkar.

Genom att digitalisera sina fastigheter och effektivisera kommunikationen mellan förvaltning, service och slutanvändare skapas en sömlös, inkluderande och förenklad vardag.

– Idag öppnar sig nya möjligheter att utveckla fastighetsbranschen med hjälp av digitala verktyg. Ett kraftfullt sätt att skapa värde för fastighetsägare och hyresgäster är att implementera en boendeapp eller en kontorsapp i sitt fastighetsbestånd, säger Tmpls VD och grundare Henrik Svanqvist.

Fastighetsägarna GFR adderar därför nu ytterligare en aktör i sitt digitala erbjudande där medlemmarna kan få ta del av generösa rabatter på startkostnaden när man som fastighetsägare vill implementera Tmpls boendeapp eller kontorsapp i sitt bestånd.

– Det nya affärslandskapet ställer högre krav på fastighetsägare att arbeta digitalt, men det innebär också nya möjligheter. Genom samarbetet med Tmpl får våra medlemmar förutsättningar att erbjuda ännu högre kvalitet gentemot sina hyresgäster och på så vis stärka sina affärer, säger Pia Grönquist, affärschef på Fastighetsägarna GFR.

Digitaliseringen av fastighetsbranschen går att accelerera med hjälp av fastighetsteknologi. Företag som Tmpl besitter de nya tekniska lösningarna som kan effektivisera processer, bidra till ökad lönsamhet och ge en bättre hållbarhet för hela fastighetsbranschen.

Detta samarbete är bara ett av flera initiativ som Fastighetsägarna tagit i syfte att stimulera den digitala utvecklingen i fastighetsbranschen.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se