Nytt arrendelavtal för flygplats kan bli verklighet David Hofmann, vd, Eskilstuna Logistik och Etablering AB. Foto: Eskilstuna Logistik och Etablering AB

Nytt arrendelavtal för flygplats kan bli verklighet

Stadsutveckling  

10 augusti 2017

Ett konsortium är uppvaktat. Nu kvarstår frågan om de vill teckna ett långsiktigt privatfinansierat arrendeavtal.

Eskilstuna Logistik och Etablering AB går vidare i nästa fas gällande Eskilstuna flygplats. Under sensommaren kommer företaget att gå in i förutsättningslös diskussion med ett konsortium av, i skrivande stund, obekräftade investerare.

Syftet är att att teckna ett långsiktigt privatfinansierat arrendeavtal angående Eskilstuna Flygplats.

Den avsiktsförklaring som Eskilstuna Logistik och Etablering AB tidigare har träffat med Resevaruhuset AB upphörde att gälla 30/6 och inget nytt avtal har tecknats.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se