Nynoterat bolag får helt ny styrelse Preservium Property bildades tidigare i höst och köpte Riksarkivet i Täby (bilden) och Regionarkivet i Flemingsberg för 1,5 miljarder kronor.

Nynoterat bolag får helt ny styrelse

Personnytt

24 november 2021

Nynoterade Preservium Property föreslås få en helt ny styrelse.

Aktieägarna i bolkaget kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 8 december i Stockholm.

Aktieägare som representerar sammanlagt 35,4 procent av kapitalet och rösterna i bolaget föreslår att en helt ny styrelse väljs.

Nyval föreslås av Lennart Schuss, Magnus Oscarsson, Peter Bredelius och Robin Englén som styrelseledamöter.

De nuvarande styrelseledamöterna Oskar Wigsén, John Malmström och Johan Åskogh avböjer samtliga omval.

Preservium Property bildades tidigare i höst och köpte Riksarkivet i Täby och Regionarkivet i Flemingsberg för 1,5 miljarder kronor.

Bolagets aktie började handlas på Spotlight Stock Market den 5 november.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se