Nyfosas vd till Fabeges styrelse

Nyfosas vd till Fabeges styrelse

Personnytt

12 januari 2021

Nyfosas vd Stina Lindh Hök föreslås av valberedningen ta plats i Fabeges styrelse.

Inför årsstämman i Fabege AB (publ) den 25 mars 2021 offentliggör valberedningen härmed sitt förslag avseende styrelseordförande och övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av sju ledamöter (sex)
  • att omvälja Anette Asklin, Emma Henriksson, Märtha Josefsson, Jan Litborn, Mats Qviberg samt nyval av Lennart Mauritzson och Stina Lindh Hök. Per-Ingemar Persson har undanbett sig omval. att till styrelsens ordförande omvälja Jan Litborn
  • Lennart Mauritzson är VD på Backahill AB som är största ägare i Fabege. Stina Lindh Hök är VD på Nyfosa AB.

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av:

  • Bo Forsén, ordförande och representant för Backahill AB.
  • Eva Gottfridsdotter-Nilsson, representant för Länsförsäkringar fondförvaltning.
  • Mats Qviberg för familjen Qviberg.
  • Peter Guve representant för AMF Pension.

Tillsammans representerar valberedningen cirka 23 procent av rösterna i bolaget.

Valberedningens övriga förslag till årsstämman i Fabege AB torsdagen den 25 mars april i år kommer att anges i kallelsen till årsstämman som offentliggörs i mitten av februari 2021.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se