Nyfosas JV säljer i Göteborg Foto: Pixabay

Nyfosas JV säljer i Göteborg

Transaktion

17 januari 2019

Det är Söderport som är bolagets JV med Sagax som nu avyttrar en fastighet. Försäljningen ger resultateffekten 50 miljoner.

Söderport äger 24,5 procent av aktierna i Autologistikk Göteborg AB som äger en lager- och kontorsfastighet i Torslanda, Göteborg.

Bolaget har ingått avtal om att avyttra fastigheten via en bolagsöverlåtelse.

Frånträde beräknas ske den 31 januari 2019. Försäljningen beräknas medföra en positiv resultateffekt om cirka 50 miljoner för Söderport. Likviditetseffekten beräknas uppgå till cirka 170 miljoner.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se