Nyfosa tillträder fastighets­portfölj för 4,9 miljarder

Nyfosa tillträder fastighets­portfölj för 4,9 miljarder

Transaktion

10 juli 2020

Nyfosa har nu tillträtt fastigheterna som bolaget köpte från SBB med främst skattefinansierade hyresgäster till ett värde om 4,9 miljarder.

Konkurrensverket har givit sitt godkännande av transaktionen och förvärvet har därmed slutförts med tillträde idag. Affären tillför stabila kassaflöden och innebär ännu ett stort tillväxtkliv för Nyfosa – fastighetsbeståndet har i år vuxit med cirka 50 procent.

Fastigheterna har ett totalt årligt hyresvärde om cirka 402 MSEK, varav 79 procent kommer från skattefinansierade verksamheter med stat, landsting, kommuner och andra samhällsoperatörer som hyresgäster, bland annat Transportstyrelsen, Boverket och Polismyndigheten. Bland de kommersiella hyresgästerna återfinns Lantmännen, Vattenfall och Dagab.

Fastigheterna är belägna i bland annat Västerås, Kristianstad, Luleå, Örebro, Karlskrona, Stockholm och Uppsala. Uthyrningsgraden är 97 procent och genomsnittlig återstående avtalslängd är 2,3 år. De 38 förvärvade fastigheterna omfattar en yta om 303 000 kvadratmeter med främst kontorslokaler.

– Med förvärvet skapar vi precis det vi vill ha – tillväxt med med stabila och säkra kassaflöden. Nyfosa tillförs starka hyresgäster, till största delen skattefinansierade verksamheter, på tillväxtorter där vi redan har närvaro. Att vi sedan årsskiftet har ökat fastighetsbeståndet med 50 procent är ett styrkebesked, kommenterar Stina Lindh Hök, Operativ chef.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se