Nyfosa tar in 750 mkr i riktad nyemission – Vi ser att det finns intressanta affärsmöjligheter för Nyfosa och genom nyemissionen skapar vi en stärkt finansiell beredskap för att kunna agera snabbt för vidare tillväxt, säger Nyfosas VD Stina Lindh Hök.

Nyfosa tar in 750 mkr i riktad nyemission

Transaktion

10 juni 2021

Nyfosa tar in 750 miljoner kronor i en riktad nyemission med en rabatt på 4,4 procent. Bland investerarna finns Sagax som nyss ökade till över nio procent i Nyfosa.

Styrelsen i Nyfosa har beslutat om en riktad nyemission av 6 521 740 aktier till ett pris om 115 kronor per aktie. Priset har fastställts genom ett accelererat book building-förfarande och motsvarar en rabatt om cirka 4,4 procent mot stängningskursen på Nasdaq Stockholm den 9 juni 2021.

Genom nyemissionen tillförs Nyfosa cirka 750 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen riktades till utvalda svenska och internationella institutionella investerare, däribland Lannebo Fonder, Länsförsäkringar Fonder, PriorNilsson och Sagax.

Likviden från nyemissionen avses användas för att upprätthålla bolagets stabila kapitalstruktur och skapa finansiell beredskap för nya affärsmöjligheter.

Skälen till avvikelsen från befintliga aktieägares företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, som möjliggör för bolaget att fortsätta agera med högt affärstempo i linje med strategin som ett tillväxtorienterat, transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag.

Därtill skapar Nyemission möjlighet att ytterligare diversifiera bolagets aktieägarbas med svenska och internationella institutionella investerare.

Nyemissionen innebär att antalet aktier i Nyfosa ökar med 6 521 740, från 184 501 073 till 191 022 813. Aktiekapitalet ökar med 3 260 870,00 kronor, från 92 250 536,50 kronor till 95 511 406,50 kronor.

Nyemissionen medför en utspädning om cirka 3,4 procent baserat på det totala antalet aktier i Nyfosa efter nyemissionen.

– Vi ser att det finns intressanta affärsmöjligheter för Nyfosa och genom nyemissionen skapar vi en stärkt finansiell beredskap för att kunna agera snabbt för vidare tillväxt. Intresset för nyemissionen har varit stort från både svenska och internationella institutionella investerare vilket visar att vår opportunistiska affärsmodell med inriktning på starka kassaflöden uppskattas. Samtidigt är det positivt för Nyfosa med en breddad ägarbas, kommenterar Stina Lindh Hök, VD för Nyfosa.

Nyfosa har i samband med nyemissionen anlitat Nordea Bank Abp, filial i Sverige (”Nordea”) och Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners (gemensamt ”Managers”). Advokatfirman Cederquist KB var legal rådgivare till bolaget och Roschier Advokatbyrå AB var legal rådgivare till Managers.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se