Nyfosa storsäljer för över 2 miljarder

Nyfosa storsäljer för över 2 miljarder

Transaktion

16 september 2020

Genom avyttringen skapar Nyfosa utrymme för nya förvärv med inriktning på starka och stabila kassaflöden.

Nyfosa har tecknat avtal med fastighetsfonder rådgivna av Blackstone om avyttring av en logistik­portfölj till ett värde om cirka 2,1 MDSEK, i linje med tidigare meddelade avsiktsförklaring. 

Avyttringen omfattar åtta lager- och logistikfastigheter i Eskilstuna, Göteborg, Haninge, Landskrona, Malmö, Trollhättan och Örebro med en uthyrningsbar yta på cirka 200 tusen kvadratmeter. Hyresvärdet för fastigheterna uppgår till cirka 127 MSEK och genomsnittlig återstående avtalslängd är 4,5 år. Uthyrningsgraden uppgår till 100 procent. Frånträde kommer att ske den 15 oktober 2020 förutom för fastigheten i Örebro som frånträds den 15 januari 2022.

– Genom denna avyttring i logistiksegmentet stärker vi balansräkningen för nya förvärv med inriktning på tillväxt i starka och stabila kassaflöden. Vi har hittills i år haft ett högt transaktionstempo och det ska vi fortsätta med, kommenterar Stina Lindh Hök, Operativ chef och tillträdande VD i Nyfosa.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se