Nyfosa satsar ytterligare 767 mkr i Finland – Vårt mandat med Nyfosa fortsätter att växa i Finland. Med dessa förvärv har vi förvärvat fastigheter på den finska marknaden till ett totalt värde om cirka 3,4 miljarder kronor, kommenterar Hanna Rauhala, Partner och Head of Finland, Brunswick Real Estate.

Nyfosa satsar ytterligare 767 mkr i Finland

Transaktion

25 november 2021

Nyfosa har i två separata transaktioner förvärvat kommersiella fastigheter i de finska regionsstäderna Jyväskylä, Villmanstrand och Kuopio till ett värde om 767 miljoner kronor.

Fastigheterna har ett årligt hyresvärde om 9,9 miljoner EUR, motsvarande cirka 100 miljoner kronor.

Portföljen i Jyväskylä och Villmanstrand inkluderar sex fastigheter med en total yta om 46 000 kvadratmeter bestående huvudsakligen av kontor.

De fem fastigheterna i Jyväskylä är centralt belägna och stärker Nyfosas redan etablerade kontorserbjudande på orten.

Fastigheten i Villmanstrand består av ett flertal kontorsbyggnader belägna i anknytning till universitetet.

Portföljen har en diversifierad och stabil hyresgästbas där de största hyresgästerna utgörs av Nordea Bank och it-bolaget Solteq.

Total genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 1,5 år, med hög andel löpande hyresavtal som rullar på 6- och 12-månadersbasis, och uthyrningsgraden är 89 procent.

Tillträde är planerat till den 30 november 2021, förutom för en fastighet där tillträdet förväntas ske under första kvartalet 2022.

Fastigheten i Kuopio, belägen i Siikaranta söder om centrum, är en blandfastighet om 21 000 kvadratmeter med stabilt kassaflöde som även har betydande utvecklingsmöjligheter i form av byggrätter. Total genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 4,8 år och uthyrningsgraden är 99 procent. Tillträde skedde den 1 oktober 2021.

– Vårt mandat med Nyfosa fortsätter att växa i Finland. Med dessa förvärv utökar vi vårt bestånd i Jyväskylä och breddar portföljen ytterligare med attraktiva lägen och god avkastning. Vi har därmed förvärvat fastigheter på den finska marknaden till ett totalt värde om cirka 3,4 miljarder kronor, kommenterar Hanna Rauhala, Partner och Head of Finland, Brunswick Real Estate.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se