Nyfosa och Genova byter fastigheter för en miljard
Fastigheten Hunnerup 1 Lund ingår i bytesaffären och övertas av Genova från Nyfosa.

Nyfosa och Genova byter fastigheter för en miljard

Transaktion

1 april 2021

Nyfosa och Genova genomför en omfattande bytesaffär. Nyfosa förvärvar fem fastigheter för 657 miljoner och Genova köper två för 477 miljoner.

Den portfölj som Nyfosa förvärvar av Genova utgörs av fem fastigheter om totalt 39 500 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om 50 miljoner kronor och en genomsnittlig återstående avtalstid på 6,6 år. Fastigheterna är belägna i Uppsala, Norrtälje, och Nacka och består främst av kontor och industri/lager med en mix av olika verksamheter och företag. Uthyrningsgraden är 97 procent.

Samtidigt köper Genova av Nyfosa två fastigheter i Lund och Haninge, där planändring har påbörjats för bostäder, med en sammanlagd uthyrningsbar yta om 27 000 kvadratmeter och ett hyresvärde om 40 miljoner kronor. Uthyrningsgraden för de båda fastigheterna uppgår till 80 procent med en genomsnittlig återstående avtalstid på 3,2 år.

Fastigheterna beräknas tillträdas den 14 maj 2021 med undantag för fastigheten i Uppsala som tillträds vid färdigställande den 1 november 2021.

Affärslogik för båda parter

– Detta är en mycket logisk affär för Nyfosa där vi byter framtida bostadsprojekt mot fastigheter med bättre kassaflöden och längre avtalstid i bra lägen, kommenterar Stina Lindh Hök, VD för Nyfosa.

– Vi säljer färdigutvecklade kommersiella fastigheter och förvärvar fastigheter med betydande utvecklingspotential i framförallt Lund, en expansiv stad där vi vill fortsätta växa. I centrala Lund äger Genova sedan tidigare fastigheter där vi redan nu driver planarbete för bostäder. Genom affären stärker vi vår närvaro på orten och ser potential att skapa en ny attraktiv stadsdel för boende och service i en kulturhistoriskt värdefull miljö nära centrum, säger Michael Moschewitz, VD för Genova.

Av Jörgen Hallström

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se