Nyfosa ökar förvaltningsresultatet i Q3 – För närvarande arbetar vi med ett antal möjliga affärer som vi hoppas kunna gå i mål med under året, säger VD Stina Lindh Hök, i en kommentar angående bolagets satsning i Finland.

Nyfosa ökar förvaltningsresultatet i Q3

Ekonomi

21 oktober 2021

Nyfosa redovisar ett ökat förvaltningsresultat i årets tredje kvartal. Bolagets fokus ligger sedan en tid på en stark finsk kassaflödesportfölj.

Nyfosa har den senaste tiden genomfört en rad omfattande förvärv av finska fastigheter för 2,5 miljarder kronor. Därmed ligger fokus på att bygga en stark och diversifierad kassaflödesportfölj i Finland.

– Vi ser goda möjligheter att bli större på dessa orter och i andra finska växande städer. För närvarande arbetar vi med ett antal möjliga affärer som vi hoppas kunna gå i mål med under året, säger VD Stina Lindh Hök.

Summering av Q3 2021 för Nyfosa:

*Hyresintäkterna uppgick till 622 miljoner kronor (549), en ökning med 13,3 procent mot föregående år.

*Driftnettot uppgick till 450 miljoner kronor (410), en ökning med 9,8 procent mot föregående år.

*Förvaltningsresultatet uppgick till 414 miljoner kronor (377), en ökning med 9,8 procent mot föregående år.

*Resultatet före skatt var 840 miljoner kronor (826).

*Värdeförändringar av fastigheter uppgick till 426 miljoner kronor (450).

*Resultatet efter skatt blev 701 miljoner kronor (819), en minskning med 14,4 procent mot föregående år.

*Resultat per aktie hamnade på 3,66 kronor (4,44), vilket innebär en minskning med 17,6 procent mot föregående år.

*Substansvärde, EPRA NAV, per aktie låg på 89,20 kronor (77,32).

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se