Nyfosa gör miljardsatsning i Finland – Efter att ha följt den finska marknaden en tid ser vi att det finns attraktiva affärsmöjligheter här som kan bidra med god avkastning, säger Stina Lindh Hök, VD för Nyfosa.

Nyfosa gör miljardsatsning i Finland

Ekonomi

16 april 2021

Nyfosa tar steget in i Finland ihop med Brunswick Real Estate. Målet är ett fastighetsbestånd om cirka sju miljarder inom fem år.

Nyfosa avser att långsiktigt bygga upp en diversifierad fastighetsportfölj på den finska fastighets­marknaden tillsammans med Brunswick Real Estate.

I dag saknas ett opportunistiskt fastighetsbolag som Nyfosa i Finland och Nyfosa bedömer att det finns goda affärsmöjligheter.

Nyfosa bildar med Brunswick Real Estate ett bolag med målet att bygga upp ett fastighetsbestånd om cirka sju miljarder kronor inom fem år.

Förvärvsfokus kommer vara brett och i linje med Nyfosas verksamhet på den svenska marknaden. Med inriktning på finska regionsstäder inkluderas alla fastighetskategorier förutom bostäder.

Nyfosa ser möjlighet att skapa en bred fastighetsportfölj som bidrar positivt till tillväxten i kassaflöde per aktie.

Brunswick operativa aktören

Brunswick Real Estate, med närvaro i Finland sedan 2006 och ett gediget track record på den finska marknaden, kommer driva den operativa verksamheten avseende transaktioner, förvaltning och hållbarhetsfrågor genom ett förvaltningsuppdrag.

Bolaget ägs initialt till 90 procent av Nyfosa och till tio procent av Brunswick Real Estate.

– Efter att ha följt den finska marknaden en tid ser vi att det finns attraktiva affärsmöjligheter här som kan bidra med god avkastning. Ambitionen är hög och vårt mål är att växa snabbt, förutsatt att vi hittar rätt affärer. Med de båda bolagens gemensamma styrkor, samt en stark kapital- och bankmarknad, har vi rätt förutsättningar att nå dit. Vi har en pipeline med affärer som vi utvärderar, säger Stina Lindh Hök, VD för Nyfosa.

– Vi är mycket glada att få bredda vår redan etablerade verksamhet i Finland och i synnerhet att få göra det med Nyfosa som är snabbfotade och transaktionsorienterade. Våra kompletterande kompetenser, och Brunswicks proaktiva förvaltning med fokus på mätbar hållbarhet, skapar det bästa utgångsläget för ett lyckat investeringsmandat, kommenterar Patrik Andersson, VD för Brunswick Real Estate.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se