Nyfosa förvärvar för 826 miljoner
Foto: Pixabay

Nyfosa förvärvar för 826 miljoner

Transaktion

26 november 2019

Nyfosa har förvärvat fastigheter till ett totalt värde om 826 miljoner kronor i tre separata affärer. Totalt har bolaget förvärvat åtta fastigheter i Järfälla, Malmö, Härnösand och Sundsvall.

Nyfosa har genom tre separata transaktioner förvärvat åtta fastigheter till ett totalt värde om 826 MSEK. Fastigheterna som är belägna i Järfälla, Malmö, Härnösand och Sundsvall har en total yta om cirka 51 916 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om 70,5 MSEK. Bland de största hyresgästerna återfinns Järfälla kommun, Didaktus Skolor, Gunnar Karlsen Sverige AB och Domstolsverket.

Genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 3,8 år. Uthyrningsgraden uppgår till 92 procent. Ekonomiskt tillträde för fastigheterna i Malmö var den 25 november 2019 och för resterande fastigheter är tillträde den 1 december 2019. Förvärven finansieras genom egen kassa, utnyttjande av befintlig kreditfacilitet samt upptagande av ny kredit.

- Det är jättekul att kunna fortsätta förvärva i snabb takt genom ett antal mindre förvärv. Fastigheterna genererar höga och stabila kassaflöden i kombination med en del utvecklingsmöjligheter, framförallt i Järfälla, säger Stina Lindh Hök, Operativ chef för Nyfosa.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se