Nyfosa fortsätter köpoffensiven i Finland – Vi fortsätter den snabba tillväxten i Finland. Fastigheterna har mycket bra lägen och bidrar med ytterligare stabila kassaflöden samt intressanta utvecklingsmöjligheter, säger Stina Lindh Hök, VD för Nyfosa.

Nyfosa fortsätter köpoffensiven i Finland

Transaktion

3 december 2021

Nyfosa fortsätter köpoffensiven i Finland. Bolaget har förvärvat två fastigheter i Uleåborg och Tammerfors, där bolaget äger fastigheter sedan tidigare. Förvärven uppgår till totalt 298 MSEK.

De förvärvade fastigheterna har ett årligt hyresvärde om cirka 31 MSEK.

I Uleåborg har Nyfosa förvärvat en blandfastighet med en yta om 18 tusen kvadratmeter. Fastigheten består huvudsakligen av lätt industri, lager och kontor och är belägen i ett etablerat externhandelsområde i närhet till stadens centrum. Hyresgästbasen är diversifierad och stabil med teknikföretaget Proventia och kommunala verksamheter som största hyresgästerna. Uthyrningsgraden är 97 procent och total genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 0,5 år, med en stor andel löpande avtal. Fastigheten omfattar även en oanvänd byggrätt om 2 500 kvadratmeter som möjliggör framtida utveckling. Tillträde är planerat till den 15 december 2021.

I ett industriområde nära Tammerfors har Nyfosa förvärvat en fullt uthyrd industrifastighet med en yta om 9 tusen kvadratmeter. Tillverkningsföretaget ATA Gears, med huvudkontor i Tammerfors, är hyresgäst och har sin största produktionsenhet i fastigheten. Återstående avtalstid uppgår till 11,5 år. Tillträde är planerat till den 14 december 2021.

– Vi fortsätter den snabba tillväxten i Finland. Fastigheterna har mycket bra lägen och bidrar med ytterligare stabila kassaflöden samt intressanta utvecklingsmöjligheter, kommenterar Stina Lindh Hök, VD för Nyfosa.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se