Nyfosa forsätter storhandla – nu av Klövern

Nyfosa forsätter storhandla – nu av Klövern

Transaktion

25 juni 2019

Nyfosa håller som bäst på att bygga ett stabilt fastighetsbestånd och gör stora förvärv. Denna gången lägger de över 1,5 miljarder och köper av Klövern.

Nyfosa har tecknat avtal med Klövern om förvärv av en fastighetsportfölj till ett värde om 1 570 miljoner i södra Sverige. Förvärvet avser en portfölj av 21 kommersiella fastigheter.

Fastigheterna har en yta om totalt cirka 123 000 kvadratmeter med årliga hyresintäkter inklusive vakanshyror om 139,5 miljoner kronor. Fastigheterna är belägna i Örebro, Malmö, Växjö samt Haninge med tyngdpunkt på Örebro.

Bland hyresgästerna återfinns bland annat JF Hillebrand Logistics AB, WSP Sverige AB och Bioglan AB. Genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 4,5 år. Uthyrningsgraden uppgår till 93 procent. Fastigheterna kommer att tillträdas den 30 augusti 2019. Affären avses att finansieras genom upptagande av ny kreditfacilitet.

– Det här är en stabil portfölj med fastigheter i bra lägen och säkra kassaflöden som vi är glada att vi fick möjligheten att förvärva. Portföljen ger oss en god plattform i Örebro och därutöver kompletterar fastigheterna i Malmö, Växjö och Haninge befintligt bestånd väl, säger Stina Lindh Hök, Operativ chef för Nyfosa.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se