Nyforsskolan i Eskilstuna moderniserar och expanderar

Nyforsskolan i Eskilstuna moderniserar och expanderar

Arkitektur

27 september 2022

Nyforsskolan har kompletterats med en ny huskropp för den kommunala grundskolan och kallas numera ”Forskaren”.

Eftersom nybygget har tagit en del av skolgården i anspråk har värdefulla markytor fått stryka på foten och eleverna har mindre svängrum på rasterna. Som kompensation har en ute-lektionssal förlagts till taket, vilket är ett nytt koncept i stadens skolmiljö.

I kvarteret vid Tegelbruksgatan i stadsdelen Nyfors höll tidigare enbart den kommunala låg- och mellanstadieskolan till. Under senare år har byggnaderna inom kvarteret delats mellan kommunala skolan och Engelska skolan. Eskilstuna har expanderat betydligt under senare år och fler elevplatser behövs. Detta är bakgrunden till den nya skolbyggnad som nu syns på Nyforsskolans tomt.

Byggherre och ägare är Eskilstuna kommun, medan Kommunfastigheter AB sköter förvaltning, upphandling och projektdrift åt kommunen.

Flera faser

Projektet inleddes på plats våren 2020 och det hela ska bli färdigt i december innevarande år. Byggarbetena består av flera delar. Hus A är av den nya byggnad som stod klar i november 2021. Nu pågår arbeten i hus B, en befintlig byggnad från 1948 som genomgår en omfattande renovering.

Hus A är upp till fyra våningar högt och med area på 5020 kvadratmeter BTA. Bottenvåningen innehåller entré, reception, tillagningskök med kapacitet för 1600 portioner, matsal och bibliotek. Plan 2 och 3 finns lektionssalar och lokaler för fritidsverksamhet. På plan 3 inryms dessutom en mindre idrottssal.

Huskonstruktionen baseras på prefab betong och stål, som har kompletterats med platsbyggda utfackningsväggar. Exteriören präglas av fasadtegel, i likhet med byggnader i grannskapet. Hus A har två trapphus och över ett av dem reser sig ett teknikrum. På den resterande delen av plan 4 finns en öppen så kallad ute-lektionssal. Utformningen av denna diskuterades under projektets gång och beslutet blev att lägga konstgräs på två tredjedelar av ytan och markplattor på resten. Här uppe finns griffeltavla, väderstation och kikare. Ett glasräcke som går upp till 180 centimeter är dekorerat med bilder och symboler.

–Utmaningen med projektet så här långt har varit den snäva tidplanen för hus A, berättar Göran Nyström, entreprenadingenjör hos Tuna Förvaltning & Entreprenad AB. Vi lyckades klara tidplanen och nu jobbar vi som bäst med hus B. När det gäller ROT-arbeten vet man aldrig i förväg vad som kan vänta, men förutom ett schakt som mynnade ner i ett skyddsrum var det inga problem. Detta krävde omprojektering.

Den nya huskroppen längs Tegelbruksgatan har en ute-lektionssal på taket.

Även rivning

Projektet har också omfattat rivning av en byggnad som innehöll matsal, kök och en undercentral. Dessa lokaler ersätts av matsal och kök i nya hus A samt nya teknikrum.

– Skolan blir sedan komplett genom att hus A länkas till det befintliga hus B. Länkbyggnaden är i två plan, med kommunikationsstråk, en samlingssal med gradänger på bottenplan och ett utrymme för ny undercentral i källarvåning, avslutar Göran Nyström.

 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se