Nybyggnad av förskola/skola. - 6800 kvadratmeter

 

11 april 2012

Nybygning av Børnehaveklasse till ca 100 Mkr. Taubeskolan,Astris gata 7 Västra Eriksberg Sannegården 78:1, 417 67

Projektet avser nybyggnad av f

Faktaruta

Jord/kloak Entr.: Torslanda Entreprenad i Göteborg AB, Gunnar Jonsson, 031-518010, gunnar@torslandaentreprenad.se

Skribent

Ulrik Lehrskov-Schmidt
lehrskov@worldinproperty.se