Nybyggnad av förskola/skola. - 6800 kvadratmeter

 

11 april 2012

Nybygning av Børnehaveklasse till ca 100 Mkr. Taubeskolan,Astris gata 7 Västra Eriksberg Sannegården 78:1, 417 67

Projektet avser nybyggnad av f

Faktaruta

Bygherre: Göteborgs Stad Lokalförvaltningen , Stefan Knutsson, 031-3650787, stefan.knutsson@ls.goteborg.se

Skribent

Ulrik Lehrskov-Schmidt
lehrskov@worldinproperty.se