Nybyggnad av flerbostadshus samt butiker. Bostadsrätter. - 8100 kvadratmeter

 

11 april 2012

Nybygning av Boligblokke till >50 mkr. Vilunda 25:1, 25:3, Etapp 2,Dragonvägen/Centralvägen/ Skolvägen,

Uppf

Faktaruta

Totalentreprenør: Hökerum Bygg AB , Fredrik Ståhl, 070-3151299, fredrik@hokerumbygg.se

Skribent

Ulrik Lehrskov-Schmidt
lehrskov@worldinproperty.se