Nybyggnad av flerbostadshus samt butiker. Bostadsrätter. - 8100 kvadratmeter

 

11 april 2012

Nybygning av Boligblokke till >50 mkr. Vilunda 25:1, 25:3, Etapp 2,Dragonvägen/Centralvägen/ Skolvägen,

Uppf

Faktaruta

Råhus Entr.: Hökerum Bygg AB , , ,

Skribent

Ulrik Lehrskov-Schmidt
lehrskov@worldinproperty.se