Nybyggnad av flerbostadshus, bostadsrätter. - 5000 kvadratmeter

 

11 april 2012
Nybygning av Boligblokke till Ca 75,0 Mkr. Plymen, mitt emot Damhatten 1,Ellen Keys Gata Västberga 1:1, Fruängen, 126 30
De tv

Faktaruta

Arkitekt: Bergkrantz Arkitekter AB , Carl Brensén, 08-55592400, calle@bergkrantz-ark.se

World in Property