Nybyggnad av flerbostadshus - 9000 kvadratmeter

 

11 april 2012

Nybygning av Boligblokke till 120,0 Mkr. Torgkassen 1, kv 3, Sollentunavägen 144, 191 44

Projektet avser ett 9000 kvm, L-format lamellhus med ca 80 l

Faktaruta

Rådg.ing. el: El-konsult utses av El-entreprenören , , ,

Skribent

Ulrik Lehrskov-Schmidt
lehrskov@worldinproperty.se