Nybyggnad av flerbostadshus - 9000 kvadratmeter

 

11 april 2012

Nybygning av Boligblokke till 120,0 Mkr. Torgkassen 1, kv 3, Sollentunavägen 144, 191 44

Projektet avser ett 9000 kvm, L-format lamellhus med ca 80 l

Faktaruta

El/Tele/Data Entr.: P & B's Elektriska AB , Richard Lindström, 018-4702000,

Skribent

Ulrik Lehrskov-Schmidt
lehrskov@worldinproperty.se