Nya storköp för Hemfosa i Västsverige
Caroline Arehult, vd, Hemfosa. Foto: Hemfosa

Nya storköp för Hemfosa i Västsverige

Transaktion

17 december 2018

Bolaget har förvärvat flera nya fastigheter på olika platser i Västsverige till ett värde över 100 miljoner kronor.

 

Hemfosa har förvärvat tre moderna vårdfastigheter i Stenungsunds kommun, Uddevalla kommun och Vänersborg till ett totalt fastighetsvärde om cirka 108 mkr. Förvärven kompletterar befintlig portfölj väl och stärker samarbetet med Västra Götalandsregionen, en av Hemfosas större hyresgäster.

I Stenungsund och Uddevalla har Hemfosa förvärvat två vårdcentraler med Västra Götalandsregionen som största hyresgäst. De fullt uthyrda fastigheterna har en uthyrningsbar yta om 2 600 kvm och en återstående avtalslängd om 8 år. Årliga hyresintäkter uppgår till 5,7 mkr.

I Vänersborg har Hemfosa förvärvat ett specialboende med åtta nybyggda lägenheter och lokaler för dagverksamhet med Vänersborgs kommun som hyresgäst. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om 1 600 kvm och en återstående avtalslängd om 10 år. Årliga hyresintäkter uppgår till 2,4 mkr.

Samtliga fastigheter har tillträtts i december 2018.

– Hemfosa ska fortsätta växa med bra samhällsfastigheter på alla våra tre nordiska marknader och vi är aktiva med både förvärv och utveckling av nya fastigheter i samarbete med samhällsaktörer. Jag är nöjd att vi med dessa förvärv utökar samarbetet med Västra Götalandsregionen som redan är en av Hemfosas större hyresgäster i Sverige, kommenterar Caroline Arehult, vd på Hemfosa.

Av Redaktionen

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se