Nya rekryteringar för SLP

Nya rekryteringar för SLP

Personnytt

17 mars 2023

De båda tjänsterna kommer tillträdas under andra kvartalet 2023, som ett led i bolagets fortsatta tillväxtstrategi.

SLP har anställt Philip Ekelund som projektledare och Jakob Berglund som teknisk förvaltare. 

- SLP har vuxit i snabb takt och har nu ett bestånd omfattande 750 000 kvm uthyrningsbar yta. Genom att förstärka vår förvaltningsorganisation med Philip och Jakob får vi än bättre möjlighet att fortsätta förädla och driva värdeskapande projekt i våra fastigheter samt att optimera fastigheternas driftnetto i nära samarbete med våra hyresgäster, säger Christian Berglund, Fastighetschef på SLP.

Philip Ekelund kommer närmast från en tjänst som biträdande projektledare på Riksbyggen. Philip är utbildad entreprenadingenjör från Yrkeshögskolan Syd.

Jakob Berglund har tidigare arbetat som fastighetskoordinator och uthyrningsadministratör på Victoriahem och har gått utbildningen Fastighetsföretagande, som ger en kandidatexamen, vid Malmö universitet. Både Philip och Jakob kommer utgå från SLP:s kontor i Malmö.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se