Nya planer för kaffeskrapan i Karlstad

Nya planer för kaffeskrapan i Karlstad

Stadsutveckling

1 december 2023

Nu presenteras planerna på en satsning som omfattar ett nytt kafferosteri i Välsviken vilket ger utrymme för nya bostäder, kontor, restauranger, promenadstråk med mera på Bryggudden.

Men det blir inga lägenheter i den ikoniska kaffeskrapan. Den vill familjen Löfberg att så många som möjligt ska ha tillgång till.

- Kafferosteriet flyttar till Välsviken men vi behåller kaffeskrapan i familjens ägo. Vi vill skapa en destination laddad med upplevelser som är till glädje för innevånarna och som kan locka besökare till Karlstad. Här ser vi att mat, dryck och kultur kan vara viktiga delar. På ett eller annat sätt ska vi naturligtvis se till att det fortsätter dofta kaffe i området, säger Mikael Löfberg, fjärde generationen Löfbergare.

Satsningen på ett nytt rosteri i Välsviken och en fortsatt utveckling av Bryggudden är den största i familjen Löfbergs historia, ock kräver noggrann planering.

- Det handlar nog om cirka tio år innan vi kan sätta spaden i backen, vilket innebär att vi har gott om tid att förbereda oss för att skapa något som både vi och Karlstadborna tycker är riktigt bra, säger Mikael Löfberg.

Löfbergskajen blir en levande del av Bryggudden

Att kaffeverksamheten lämnar centrum ger familjen Löfbergs fastighetsbolag, Löfberg Fastigheter, möjligheter att fortsätta utveckla Bryggudden, som under det senaste decenniet blivit en av Karlstads mest populära stadsdelar. Ambitionen är att stärka områdets profil som en modern och hållbar stadsdel med en anrik historia.

- Vi kallar den nya delen för Löfbergskajen, och här kommer vi att lägga stor vikt vid att addera promenadstråk, sociala ytor och verksamheter som gör området ännu mer levande och välkomnande, säger Therese Gustafsson, styrelseordförande i Löfberg Fastigheter och fjärde generationen Löfbergare.

Totalt handlar det om en yta på ungefär 45 000 kvadratmeter som tillförs området, och som fördelas på ca 300 bostäder, underjordiska garage, kontor, restauranger, caféer och lokaler för andra verksamheter. Utbyggnaden kommer att ske i etapper för att boende och verksamheter påverkas så lite som möjligt under projektets gång.

- I planeringen kommer vi att involvera både boenden, de som jobbar på området och allmänheten. Vi är övertygade om att det är många som kan och vill bidra med kloka idéer för att säkerställa en positiv och hållbar utveckling som stärker Bryggudden och Karlstads attraktionskraft, säger Therese Gustafsson.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se