Nya köpet för Victoria Park – 223 lägenheter Foto: Victoria Park

Nya köpet för Victoria Park – 223 lägenheter

Transaktion

11 oktober 2018

Köpet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 220 miljoner kronor, motsvarande cirka 12 000 kronor per kvadratmeter.

Victoria Park förvärvar ett bostadsfastighetsbestånd om totalt 223 lägenheter i Örebro. Fastigheterna har en total uthyrbar yta om 18 074 kvadratmeter.

Säljare är EP Förvaltning AB, och tillträde sker preliminärt den 1 november 2018.

– Vi har sedan tidigare cirka 400 lägenheter i Örebro, och vill fortsätta att växa i regionen. Aktuell affär ska ses som en komplettering till vårt befintliga bestånd med bra belägna fastigheter och ger oss ytterligare synergier i förvaltningen, säger Per Ekelund, VD på Victoria Park.

Beståndet är fullt uthyrt med en genomsnittlig hyra om cirka 860 kronor per kvadratmeter och har en omflyttningshastighet i paritet med Victoria Parks befintliga bestånd.

Förvärvet finansieras genom befintlig kassa samt genom upptagande av nya lån, i enlighet med bolagets policy. Tillträde sker preliminärt den 1 november 2018, då även betalning sker.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se