Nya huvudägare lyfte Victoria Park Per Ekelund, vd, Victoria Park. Foto: Victoria Park

Nya huvudägare lyfte Victoria Park

Ekonomi

12 juli 2018

Rapporten från Malmöbolaget som kom nu på morgonen visar på finansiell styrka. Nu siktar de på ett bestånd om 20 miljarder.

 

Ett bra halvår har det blivit för Victoria Park. Affären med Vonovia och Starwood är klar och de fullföljer sina kontanterbjudanden samtidigt har Victoria Park tillträtt 327 nya lägenheter.

Samtidigt har en detaljplan i Linköping om 570 lägenheter blivit klar och bolagets rapport visar på röda siffror på de flesta poster.

Bland annat har förvaltningsresultatet ökat med åtta procent samtidigt som resultatet uppgick till 720 miljoner kronor.

– Vårt långsiktiga mål om en fastighetsportfölj om 20 miljarder senast år 2020 ligger fast, och vi arbetar kontinuerligt med att ytterligare förädla vår framgångsrika modell i befintligt bestånd. Vidare har vi en stark finansiell ställning och träffar regelbundet kommunala och privata aktörer för ytterligare förvärv, med ambitionen att skapa tryggare och mer attraktiva bostadsområden som leder till ett ökat värde för såväl våra hyresgäster, medarbetare och aktieägare som för samhället i stort. Vi ser fram emot att fortsätta utveckla Victoria Park tillsammans med en ny stark huvudägare, och tillika en industriell aktör med gedigen kompetens och erfarenhet inom vårt område, som möjliggör en rad synergier, säger Victoria Parks vd Per Ekelund.

Av Redaktionen

Faktaruta

Första halvåret 2018:

  • Intäkterna ökade med 12 procent till 579 Mkr (518).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 8 procent till 172 Mkr (159).
  • Resultatet efter skatt uppgick till 720 Mkr (1 160), motsvarande 2,92 kr per aktie (4,76).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital ökade med 10 procent till 178 Mkr (162).
  • Belåningsgraden uppgick till 52,3 procent (51,9).

Källa: Victoria Park

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se