Nya finansiella mål för Oscar Properties – Oscar Properties har fortsatt höga ambitioner med ett ökat fokus på vår förvaltningsverksamhet där tillväxt och förvärv är i fokus, säger Oscar Engelbert, VD på Oscar Properties.

Nya finansiella mål för Oscar Properties

Ekonomi

10 juni 2021

Oscar Properties sätter nya finansiella mål – fastighetsvärdet ska öka till tio miljarder inom tre år.

Oscar Properties styrelse har fastställt nya finansiella mål med fokus på att expandera förvaltningsverksamheten och förstärka bolagets finansiella ställning.

De nya målen innebär att fastighetsvärdet ska öka upp till tio miljarder kronor inom en treårsperiod och en genomsnittlig avkastning på eget kapital om 15 procent per år över en konjunkturcykel.

– Oscar Properties har fortsatt höga ambitioner. Med ett ökat fokus på vår förvaltningsverksamhet där tillväxt och förvärv är i fokus kombinerat med ett förstärkt kassaflöde och finansiell ställning har vi de allra bästa förutsättningarna att uppnå våra nya finansiella mål, säger Oscar Engelbert, VD på Oscar Properties.

De nya målen innebär följande:

Operativa mål

* Fastighetsvärdet ska överstiga tio miljarder kronor inom en treårsperiod.

* Bolagets tillväxt ska ske genom förvärv och värdehöjande förvaltning samt genom projektutveckling. Projektutveckling ska inte överstiga mer än 10 procent av bolagets balansräkning.

* Ambition att nå Investment Grade-rating inom 3 år.

Finansiella mål

* Genomsnittlig avkastning på eget kapital om 15 procent per år över en konjunkturcykel.

* Soliditeten ska aldrig understiga 30 procent och inom 3 år uppgå till minst 40 procent.

* Räntetäckningsgraden ska överstiga 1,5 gånger över en konjunkturcykel.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se