Nya bostäder till Fisksätra

Nya bostäder till Fisksätra

Stadsutveckling

12 september 2017

Planerna för nybyggnationen gäller bostadsrätter, men det kommer även att bli en ny idrottshall i området.

 

Nu startar planeringsarbetet för cirka 80 nya bostäder och en multihall vid Hamnvägen i Fisksätra. Idrottshallen får en inriktning mot friidrott.

- De nya bostäderna och multihallen kommer att ligga väldigt fint, nära marinan och naturreservatet. Samtidigt finns kollektivtrafik, affärer och restauranger i närområdet, säger Thomas Magnusson, planarkitekt i Nacka som ansvarar för arbetet med detaljplanen.

Bostäderna som planeras vid korsningen Hamnvägen och Fisksätravägen föreslås i första hand bli mindre och större bostadsrätter. De kompletterar de många hyrestvåor och hyrestreor som redan finns i Fisksätra på ett bra sätt. Möjligheten till lokaler i bottenvåningarna som kan användas gemensamt eller för olika verksamheter kommer att studeras.

Samtidigt med arbetet att ta fram en detaljplan för området startar kommunen en dialog med aktörer som vill bygga och driva multihallen. Tillsammans med byggaktören kommer hallens utformning för olika idrotter och aktiviteter att planeras.

När platsen är färdigbyggd binds området ihop med resten av Fisksätra och det blir enklare för boende, Nackabor och besökare att ta sig till den nya multihallen. 

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se