Ny vägledning för hyresförhandlingar Foto: Wikipedia

Ny vägledning för hyresförhandlingar

Bostäder

10 september 2018

SABO och Fastighetsägarna har tagit fram en vägledning för att stärka konkurrenskraften för hyresrätter. De ser möjligheten för en ökning av hyresnivån på fyra procent.

Under de kommande veckorna inleds de ortsvisa förhandlingarna om den allmänna hyresnivåns utveckling under 2019. Och nu har Fastighetsägarna och SABO tagit fram en gemensam vägledning inför höstens förhandlingar som ska värna om hyresrättens konkurrenskraft i relation till den samhällsekonomiska utvecklingen.

I dagsläget menar organisationerna att det saknas ett regelverk som anger på vilka grunder den allmänna hyresnivån på en ort ska justeras från ett år till ett annat för att ta hänsyn till den demografiska och ekonomiska utvecklingen på orten.

– På många orter har denna otydlighet skapat stora problem i hyresförhandlingarna mellan parterna. För att ändra på detta och underlätta förhandlingarna har vi – SABO och Fastighetsägarna – nu tagit fram en gemensam vägledning, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

I vägledningen kopplas hyresutvecklingen till den makroekonomiska utvecklingen i Sverige. Därför måste den grundas på prognoser för det kommande året och sådana görs företrädesvis på nationell nivå.

SABO och Fastighetsägarna har valt att utgå från Riksbankens prognoser, som pekar på en fortsatt god utveckling för svensk ekonomi med stigande inflation och räntor som följd. Slår dessa nationella prognoser in borde den allmänna hyresnivån höjas med cirka 3 till 4 procent under 2019.

– Vi är dock noggranna med att poängtera att förhandlingarna sker lokalt på ortsnivå och där kan självfallet utvecklingen vara annorlunda än på nationell nivå. Detta är alltså inget försök att bedriva nationella hyresförhandlingar. Det är parterna på landets olika orter, som ytterst kommer att precisera de yrkanden som de anser är relevanta, säger Anders Nordstrand, vd SABO.

Båda organisationerna understryker vikten av att den allmänna hyresnivån måste utvecklas på ett sätt som ger tillräckligt konkurrenskraftiga villkor för hyresrätten att utvecklas som en attraktiv boendeform även i framtiden. Under de senaste åren har den allmänna hyresnivån sänkts i reala termer, eftersom den inte ens har nått upp till inflationen.

– Det är naturligtvis inte hållbart. Hyran är hyresvärdens helt dominerande intäkt. Den ska betala löpande driftskostnader och fastighetsunderhåll, samt göra det möjligt att bygga upp kapital för att delfinansiera nyproduktion. Vill vi ha många och väl underhållna hyresrätter även i framtiden måste vi ta hänsyn till detta, säger Anders Nordstrand.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se