Ny vd och styrelse till BAU Peter Walker. Tillträdande vd BAU. Foto: BAU

Ny vd och styrelse till BAU

Personnytt

12 februari 2018

Ägargruppen i BAU, Byrån för Arkitektur och Urbanism, förändras. Vid bolagets stämma i april sker byten på företagets ledande poster.

 

BAU är ett ägarlett företag med stort fokus på kontinuitet och ständig utveckling. För ett stabilt växande kontor med snart trettio år i branschen är en generationsväxling i företagets ledning ett naturligt steg.

Nu tar Peter Walker över som ny vd efter Per-Eric Sundby och Stina F McKay tar över som ordförande i styrelsen efter Hans Birkholz. En ny roll som vice vd tillträds av Peter Bäckström, även det som ett led i att fortsätta förstärka ledningens arbete i företaget.

– För 27 år sedan satte vi oss fyra entusiastiska arkitekter i en nedlagd mjölkbutik med övertygelsen om att satsa på arkitektur intimt sammankopplad med stadsutveckling. Under åren har kontoret vuxit till närmare 90 medarbetare som ritat och byggt flera stora och uppmärksammade projekt. Nu sker ett generationsskifte och jag ser med ursprunglig entusiasm fram emot att tillsammans med nya ägargruppen leda BAU in i framtiden, säger Peter Walker i en kommentar.

Per-Eric Sundby och Hans Birkholz kliver av sina poster i styrelsen. Båda kommer att vara fortsatt verksamma i företaget inom projekt och utvecklingsarbete.

– Under det dryga kvartssekel som gått sedan vi grundade BAU, har branschen präglats av genomgripande förändring och utveckling. Det har givit oss nya möjligheter, men också ständigt utmanat vårt sätt att arbeta. Det har hela tiden varit med arkitekturen och våra projekt i fokus, som vi antagit nya utmaningar. Denna kultur förs nu vidare med en ny ledning. Jag ser fram emot att fortsatt vara en del av BAU, som drivande i våra projekt” säger Per-Eric Sundby och Hans Birkholz fortsätter: ”Genom BAU Akademi kommer jag att fortsätta utveckla samspelet mellan erfarenhet och ungt nyfiket sökande där vårt fokus ligger på att skapa engagerad och inkluderande arkitektur.

Ändringarna träder i kraft i samband med bolagsstämman den 20 april. Bolaget kommer då att ägas och drivas av styrelseordförande Stina F McKay, Kristin Gausdal, vice ordförande, Peter Walker vd, Peter Bäckström vice vd och styrelseledamöter Anna Axberg-Olsson, Anton Johansson, Eskil Olsson och Mårten Wessel, samtliga verksamma arkitekter.

BAUs tillträdande styrelseordförande ser sin nya roll som tydlig. ”Kraften i ett kunskapsföretag finns i vår samlade erfarenhet. Jag ser det som styrelsens viktigaste uppgift att sätta strategier för att lyfta våra medarbetares kreativitet, skärpa och kompetens, så att det vi skapar håller hög arkitektonisk och professionell kvalité.”

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se