Ny utmanare inom fastighetsförvaltning
Daniel Larsson, Martin Erleman, Johan Tjärnberg (Foto: Ola Jacobsen)

Ny utmanare inom fastighetsförvaltning

Ekonomi

29 mars 2022

Efter etableringen av Nabo på den svenska marknaden lanseras nu den internationella aktören Odevo som utmanar den traditionella branschen för förvaltning av fastigheter och bostäder.

Fundamentet till koncernen skapades 2019 genom bildandet av Nabo samt förvärvet av SBC och sedan dess har gruppen växt till en ledande internationell aktör.

– Vi startade Odevo för att utmana hela branschen och förenkla boendet för vanliga människor i stora delar av världen. Än så länge har vi lyckats åstadkomma detta i Sverige och Storbritannien när vi nu expanderar till Finland. Samtidigt ökar vi takten för att nå ut i ännu fler marknader samtidigt. Vi siktar på att tiodubbla omsättningen en gång till, säger Odevos VD Daniel Larsson.

Bolagen som idag ingår i Odevo erbjuder tjänster till boende och fastighetsägare supporterade av Odevos egenutvecklade plattform.

Sedan tidigare ingår de svenska aktörerna Nabo och SBC samt brittiska Rendall & Rittner. I mars 2022 anslöt också brittiska Premier Estates samt finska MTR och STIO vilket gör Finland till Odevos tredje marknad.

Odevokoncernen består nu av totalt cirka 1 300 medarbetare och har en omsättning på drygt 1,5 miljarder kronor. Den genomsnittliga tillväxten mellan 2019 och 2021 var 135 procent per år varav cirka 15 procent utgjorde organisk tillväxt under 2021.

Odevo planerar att fortsätta växa kraftigt genom både organisk tillväxt och att fler bolag ansluter sig både inom Europa men också på andra kontinenter.

VD för Odevo blir Daniel Larsson, senast VD på Nabo, och Johan Tjärnberg ansluter som styrelseordförande, tidigare grundare och VD på Bambora, idag bl.a. styrelseordförande och VD för Trustly.

Odevos plattform har utvecklats under drygt 15 års tid och täcker alla delar av en fastighets behov. Fastighetssystem, ekonomisystem, ärende-, dokument- och avtalshantering är några exempel.

Odevo har idag cirka 40 utvecklare i Sverige och Storbritannien och planerar att vara över 100 inom två år. De digitala lösningarna underlättar vardagen för medarbetarna som kan lägga mer tid på att hjälpa kunderna. Fastighetsägare och boende i sin tur har tillgång till en kundportal med smidiga funktioner och viktig information.

– En ny generation bostadsägare – över hela världen – ställer nya krav på enkla digitala lösningar. För att möta dessa nya kundbehov krävs stora investeringar i innovation och teknikutveckling. Investeringar som är svåra att motivera för en enskild förvaltare, säger Johan Tjärnberg.

Brittiska Rendall & Rittner var det första bolaget utanför Sverige som anslöt sig till Odevo. Rendall & Rittner är en aktör i premiumsegmentet som förvaltar några av de mer ansedda och komplexa byggnaderna i London. Nytillkomna Premier Estates förvaltar mer än 30 000 bostäder i England och Wales med ett stort fokus på förstklassig och personlig service. Just nu pågår utveckling av en ny kundportal och förvaltningsplattform, för den brittiska marknaden, tillsammans med Odevos produktutvecklingsteam.

Finska MTR och STIO är en förvaltningsgrupp som förvaltar mer än 15 000 bostäder primärt i Helsingfors-regionen.

– Utmaningarna för förvaltningsbolag är desamma över hela världen: jag tänker framförallt på digitalisering, innovation av tjänsterna samt möta kundernas ständigt ökade behov. Som grupp har vi betydligt bättre förutsättningar att möta dessa tillsammans. Vi är mycket glada över beslutet att anta den här utmaningen som en del av Odevo, säger Duncan Rendall, VD på Rendall & Rittner.

Bolagen i Odevo erbjuder traditionella förvaltningstjänster men utvecklar också nya tjänster och produkter för både boende och fastighetsägare. Ett exempel är finansiella tjänster där SBC är först ut genom att erbjuda sina kunder marknadsledande sparränta på överlikviditet.

– Vi utforskar också nya områden, såsom finansiella tjänster. De finansiella flödena kopplade till fastigheterna är enorma och som förvaltare av dessa kan vi skapa stora värden för kunderna genom exempelvis inlåning och utlåning. Försäkringar är ett annat intressant område att titta närmare på, säger Daniel Larsson.

Ytterligare förvärv är att vänta. Odevo uppger att det pågår ”långt gångna dialoger” med ett flertal bolag i olika marknader och räknar med att finnas på två marknader till inom en snar framtid.

– Vi fortsätter att leta efter nya bolag och människor som är lika passionerade som vi att förändra den här branschen och som vill vara med på resan framåt. USA är världens största marknad och givetvis ett av våra huvudfokus utöver de marknader vi redan finns på, säger Martin Erleman, partner på Fidelio Capital som är huvudägare i Odevo.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se