Ny undersökning: Unga vill leva cirkulärt
I HSB Living Lab i Göteborg bor ett 40-tal unga personer. Här testas bland annat olika former av delningslösningar.

Ny undersökning: Unga vill leva cirkulärt

Bostäder

28 december 2021

Att dela redskap, nyttja en bilpool och köpa mat med kort datum är trender i tiden och att leva cirkulärt har blivit en livsstil för många unga. Detta blir tydligt i en ny undersökning från HSB. 

Delningsekonomi är en växande trend som innebär att man delar varor och tjänster med varandra. En ny undersökning från HSB visar att unga vuxna (18-29 år) i storstäderna har ett mycket större intresse av att dela saker än befolkningen i övrigt och även av att köpa/sälja eller byta begagnade saker.

En insikt som kan vara värdefull för fastighetsbolag som vill satsa på att utveckla bostäder och områden som attraherar unga.

– Intresset av att leva cirkulärt ökar i hela befolkningen, men det är särskilt tydligt bland unga. Att dela saker minskar belastningen på miljön och sparar pengar, men delningsekonomi kan också på ett väldigt fint sätt bidra till gemenskap och social hållbarhet och förenkla vardagen, säger Pernilla Bonde, VD HSB Riksförbund.

I den nya undersökningen har 1 500 personer i storstadsregionerna givit sina svar på en rad frågor..

Mer än varannan ung vuxen (51%) kan tänka sig dela mat med kort datum med sina grannar för att minska matsvinnet. Motsvarande siffra för allmänheten är 45 procent.

Nära fyra unga vuxna av tio (38%) kan tänka sig dela tvätt i samma tvättmaskin, förutsatt att man använder tvättpåse. Motsvarande siffra för allmänheten är 23 procent.

Högst på listan av det som man är mest intresserad av att dela står gym, redskap och laddstolpar. Spännande bubblare i tiden är exempelvis odling och bikupor.

Tio-i-topp: saker som man vill dela Svar alla och Svar unga:

1. Gym 38 % 66%

2. Redskap/maskiner/verktyg 37% 46%

3. Laddstolpar för laddning av elfordon 29% 32%

4. Solceller 26% 40%

5. Bastu 24% 45%

6. Pool 24% 36%

7. Bil som kan laddas med el 19% 27%

8. Odlingslott/rabatt/växthus 17% 33%

9. Kontor nära hemmet/i fastigheten 16% 23%

10. Bikupor 13% 18%

Det som de allra flesta helst vill köpa/sälja/byta på begagnatmarknaden är böcker, möbler och växter. Även här sticker de ungas intresse ut, men även kvinnor har ett stort intresse.

Fem-i-topp: detta vill man byta/köpa/sälja till sina grannar t ex på en loppis:

1. Böcker – alla 76%, kvinnor 83%, unga 80%

2. Möbler/inredning – alla 74%, kvinnor 81%, unga 81%

3. Växter/skott/frön – alla 66%, kvinnor 75%, unga 65%

4. Porslin/glas/husgeråd – alla 65%, kvinnor 74%, unga 69%

5. Elektronik – alla 65%, kvinnor 68%, unga 72%

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se