Ny styrelseordförande till Kungsleden Foto: Kungsleden

Ny styrelseordförande till Kungsleden

Personnytt

22 februari 2018

Göran Larsson tackar för sig och lämnar nu över sin ordförandepost i Kungsledens styrelse.

 

Kungsleden AB:s valberedning föreslår inför årsstämman 2018 att Ulf Nilsson och Jonas Bjuggren väljs till nya styrelseledamöter. Valberedningen föreslår därutöver omval av de nuvarande ledamöterna Charlotte Axelsson, Ingalill Berglund, Liselotte Hjorth och Charlotta Wikström. Vidare föreslås att Charlotte Axelsson väljs till styrelsens ordförande.

Ulf Nilsson är född 1958 och har över 30 års erfarenhet från fastighetsbranschen. Ulf är jurist och har tidigare varit partner på Ernst & Young AB och har arbetat i bl. a. Handelsbanken, ABB Financial Services och var vd för Savills Sweden AB och D. Carnegie & Co. Ulf är styrelseledamot i Amasten AB (publ) och ledamot i överstyrelsen för Stockholms Brandkontor.

Jonas Bjuggren är född 1974 och har över 15 års erfarenhet från fastighetsbranschen. Jonas är civilingenjör och har tidigare haft olika befattningar på Vasakronan, senast som regionchef, och har tidigare arbetat på AP Fastigheter, Skanska och Sweco. Jonas är idag förvaltningsdirektör på Akademiska Hus. Jonas har inga övriga styrelseuppdrag. Göran Larsson, Kia Orback Pettersson och Joachim Gahm har undanbett sig omval.

Kungsledens valberedning har bestått av samma personer som föregående år. Göran Larsson (nominerad av Gösta Welandson med bolag tillika styrelseordförande), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (nominerad av Länsförsäkringar Fondförvaltning, tillika valberedningens ordförande), Krister Hjelmstedt (nominerad av Olle Florén med bolag) samt Martin Jonasson (nominerad av Andra AP-fonden).

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2018, ytterligare information om de föreslagna styrelseledamöterna samt en redogörelse för valberedningens arbete kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se