Ny storinvestering för Nyfosa
Foto: Pixabay

Ny storinvestering för Nyfosa

Transaktion

30 april 2019

Nu köper Nyfosa en portfölj med sex stycken fastigheter. Den totala uthyrningsbara ytan ligger på cirka 32 155 kvadratmeter.

Nyfosa har nyligen tecknat avtal med Hamhus AB om förvärv av en lagerportfölj till ett värde om 176 miljoner i södra Sverige. Förvärvet omfattar sex fastigheter.

Den förvärvade lagerportföljen utgörs av sex fastigheter om totalt cirka 32 155 kvadratmeter med årliga hyresintäkter om 18,9 miljoner. Fastigheterna är belägna i följande sex städer i södra Sverige: Linköping, Nässjö, Ljungby, Malmö, Växjö och Falköping.

God kvalité

Bland hyresgästerna återfinns bland annat PacsOn, Xerox Sverige AB och Laritryck och genomsnittlig återstående avtalstid uppgår till 4,9 år. Uthyrningsgraden uppgår till 97 procent. Fastigheterna tillträds idag den 30 april 2019. Förvärvet finansieras genom egen kassa.

– Den nyligen förvärvade lagerportföljen består av fastigheter som håller en god kvalitet med god belägenhet i respektive marknad. Fastigheterna kompletterar det kommersiella beståndet väl geografiskt samt erbjuder en bra avkastning, kommenterar Stina Lindh Hök, operativ chef för Nyfosa.

Vill fokusera

Syftet med försäljningen från Hamhus sida är att fokusera mer på Jönköpingsområdet där de verkar.

Det var i höstas som Herenco, som äger Hamhus, tog beslutet att avveckla sina fastigheter utanför Jönköpingsregionen. Det beror på att det är svårt att bedriva en bra förvaltning av enstaka objekt på olika orter.

– Vi frigör nu kapital som gör det möjligt för oss att hitta nya affärer och växa i Jönköpingsregionen med omnejd, säger Annike Thorén, vd för Hamhus AB.

PwC har varit finansiell rådgivare till Nyfosa i denna affär.

Av Jesper Lögdahl

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se