Ny stadsarkitekt i Umeå Anna Flatholm är Umeås nya stadsarkitekt. (Foto: Samuel Pettersson)

Ny stadsarkitekt i Umeå

Personnytt

14 januari 2022

Anna Flatholm, som idag är projektchef på Umeå kommun, blir ny stadsarkitekt från och med den 1 mars.

– Jag är mycket glad att vi kunnat rekrytera Anna. Hon har mycket god kännedom om kommunens övergripande planeringsarbete och har extra god kunskap om stadsbyggnadsfrågorna, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Stadsarkitekten har ett uppdrag att se till att god arkitektur och stadskvalitet följer med hela vägen från översiktsplaner via detaljplaner till bygglov och utformning av allmän platsmark. För det uppdraget krävs hög kompetens och helhetssyn, men även en mycket god förmåga att samarbeta.

– Jag tror att det är viktigt för en stadsarkitekt att vara tydlig i sitt uppdrag, men också våga ha örat mot marken och föra samtal i tidiga skeden med till exempel invånare, byggaktörer och myndigheter, säger Anna Flatholm. Det ska bli superspännande att jobba vidare med Umeås utveckling i rollen som stadsarkitekt.

Anna Flatholm är 52 år, född och uppvuxen i Umeå, men var borta hela 90-talet för studier och arbete. Anna är landskapsarkitekt, utbildad vid SLU i Ultuna och Alnarp.

Yrkeskarriären har bestått av 10 år i konsultbranschen och från 2007 olika uppdrag på Umeå kommun. Både i rollen som Stadsträdgårdsmästare 2010–2017 och i nuvarande uppdrag som projektchef på Gator och parker har fokus varit på utveckling av det offentliga rummet.

Anna har stort intresse för landskapsarkitektur och stadsbyggnad och har medverkat i olika nationella sammanhang.

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se