Ny skolsatsning till Haninge Foto: Turbinen

Ny skolsatsning till Haninge

Stadsutveckling

3 juli 2019

Projektet omfattar två etapper med en F-9-skola samt en förskola. Skolbyggnaden omfattar 6 000 kvadratmeter och kommer att få ett centralt läge.

Men det är närheten till naturen som kommer att sätta sin prägel på skolmiljön och arkitekturen, säger Trotte Cederflod Engström som är affärsutvecklare på Turbinen.

– Rudanskolan byggs i skogsbrynet med direkt tillgång till Rudans friluftsområde via en gångbro. Skolgården ligger på naturmarken bakom skolan och sträcker sig ut mot skogen. Den är också kopplad till en generös takterrass på skolans framsida, som är tänkt för både lek och pedagogik.

För utformningen står Arkitema arkitekter som har tagit tillvara tomtens kuperade terräng och skapat en spännande arkitektur som drar nytta av höjdskillnaderna och smälter in i naturen.

Byggnaden trappar ned i terrängen mot skogen med en cylinderformad volym för undervisning i hemvister, planerade kring en skyddad och ljus innergård för entréer, utomhuspedagogik och lek. Bottenvåningen planeras med gemensamma lokaler för idrott, matsal och hemkunskap.

Turbinen bygger, och kommer även äga och förvalta skolan. Lokalerna kommer att hyras av Pysslingen skolor som är en del av Academedia. Rudanskolan bedriver i dag sin verksamhet i Handen-terminalen men kommer i samband med flytten att få större och bättre anpassade lokaler.

– Vi har ett långsiktigt samarbete med Turbinen och har genomfört flera tidigare projekt tillsammans. Det här är en värdefull möjlighet för oss att skapa ändamålsenliga lokaler som hjälper våra elever till ännu bättre resultat, konstaterar Christian Andersson som är affärsutvecklingschef på Academedia.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se