Ny skola till Hagastaden

Ny skola till Hagastaden

Stadsutveckling

2 april 2020

Arkitema Architects utformar en ny gymnasie- och högstadieskola för ca 1200 elever med idrottshall, fotbollsplan och skolgård samt en förskola.

Kvarteret är en viktig pusselbit för att Hagastaden ska bli en levande och intressant del av Stockholm.

Det är Arkitema Architects som ritar den nya skolan i Stockholms nya stadsdel Hagastaden. Arkitema vann 2019 det parallella uppdraget att utforma Hagastadens skola och förskola för SiSAB, som utgör kvarter 14 i Hagastaden. Planen är nu offentlig och ute på samråd.

Tack vare det centrala läget kommer skolan bli en knutpunkt för hela stadsdelen, vilket ställer höga krav på arkitekturen. Skolan förhåller sig till mötet mellan den stenstaden, nya Hagastaden samt Nationalstadsparken med Brunnsviken. De stora geometriska volymerna som utgör Wennergren Center har också varit inspirerat till gestaltningen.

Tomtens triangulära form har gjort det naturligt att arbeta med triangulära byggnadsvolymer. Två volymer som omfamnar skolgården, öppnar upp sig mot naturen och Brunnsviken norrut och vänder ryggen mot bullret från Sveavägen i söder. Fokus under hela projektets gång har varit på att skapa en skola som gör skillnad för både lärare och elever.

– Vi är väldigt glada över att få möjligheten att rita den här skolan på en fantastisk plats mellan stenstaden och vackra Brunnsviken. Här vill vi skapa en skola som stolt och naturligt möter staden men samtidigt skyddar och omfamnar en rik och varierad skolgård mot vattnet, berättar Arkitema Architects associate och affärsområdeschef, Britta Forestier.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se