Ny skola till Gävle

Ny skola till Gävle

Stadsutveckling

5 juli 2019

ByggPartner i Dalarna AB har erhållit preliminär tilldelning för att i partnering utföra nybyggnation av Södra Hemlingsby.

Projektet som innehåller skola, förskola, idrottshall samt vård och omsorgsboende åt Gavlefastigheter och Gavlegårdarna.

Den erhållna tilldelningen avser fas 1. Preliminär tilldelning innebär att tilldelningen kan överklagas. Överklagandetiden för tilldelningen går ut den 15 juli 2019.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se