Previous Next

Ny satsning på bostäder i Salem

Bostäder

11 maj 2018

Salems kommun har utsett Sveafastigheter för vidare förhandling som utförare av flerbostadshus och småhus.

 

Sveafastigheter Utvecklings förslag bygger på hållbarhet och gemenskap, i ett naturnära område med urbana influenser. En tydlig och lättöverskådlig struktur skapas med hjälp av en trädkantad gatuslinga som löper genom området. I gatuslingans periferi finns varierade typer av byggnader anpassade till den omgivning de möter; stadsmässiga huskroppar mot Salemsvägen och småskaliga radhus mot naturområdet.

– Det är mycket roligt att Salems kommun givit oss förtroendet att få vara med att utveckla Södra Hallsta, säger Rahel Belatchew, vd, Sveafastigheter Utveckling.

I ett pressmeddelande från Salems kommun motiverar den politiska ledningen att valet föll på Sveafastigheter Utvecklings förslag.

- Sveafastigheter Utveckling är det förslag som är mest fördelaktigt för kommunen ur flera aspekter. Det är viktigt att kommunen tar tillvara på Södra Hallsta för att ge ett gott tillskott till bra bostäder nära Rönninge centrum och stationen, dessutom med bra ekonomi som tillåter att Tvärleden byggs, säger Lennart Kalderén (m), kommunstyrelsen ordförande.

Arkitekt är Belatchew Arkitekter.

– Vi tror mycket på området och ser fram emot att vara med och skapa en småskalig stad med närhet till naturen, avslutar Rahel Belatchew.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se