Ny rapport: Kraftigt minskad efterfrågan på kontor
Bild: Unsplash

Ny rapport: Kraftigt minskad efterfrågan på kontor

Uthyrning

6 april 2023

Färska siffror från Lokalguiden visar att sökningarna minskat kraftigt under årets första kvartal jämfört med samma period förra året.

Sökningarna för kontorslokaler på 10-100 kvadratmeter i de centrala delarna av Sveriges tre största städer ökade i Stockholm med 24 procent, medan de i Göteborg och Malmö minskade med 25 respektive 35 procent under årets första kvartal jämfört med samma period förra året. Jämför man mars månad med föregående månad 2023, har sökningarna minskat med 10 procent i Stockholm och 12 procent i Malmö, medan de ökade med 18 procent i Göteborg.

Bland sökningarna på kontorslokaler på 100-250 ser siffrorna fortsatt dystra ut. I Stockholm minskade sökningarna under årets första kvartal med 17 procent, i Göteborg med 43 procent och i Malmö med 43,5 procent jämfört med föregående år. Jämfört med föregående månad, februari, har sökningarna under mars minskat med 7 procent i Stockholm medan de ökade med 18 procent i Göteborg och 16 procent i Malmö.

– Det är klart tydligt att marknaden stannat av, det första kvartalet har fått en tuff start på året och de lokalsökande företagen har blivit alltmer försiktiga. Vi är inte ensamma på marknaden att se en sådan här nedgång, säger Daniel Åberg, vd på Lokalguiden Sverige AB.

I Stockholm minskade sökningarna på kontor under Q1 2023 i storleksspannet 250-400 kvadratmeter med 46 procent, i Göteborg med 68 procent och i Malmö med 79 procent jämfört med samma period förra året. Jämfört med februari månad ökade sökningarna i mars med 3 procent i Stockholm, 8 procent i Göteborg och 10 procent i Malmö.

Kontorslokaler i spannet 400-600 kvadratmeter fick även de en minskning under Q1 2023 med 43 procent i Stockholm, 71 procent i Göteborg och 78 procent i Malmö jämfört med samma period förra året. Jämför man med föregående månad ser vi att siffrorna minskat under mars med 10 procent i Stockholm, 10 procent i Göteborg och 18 procent i Malmö.

Det största spannet, 600+ kvadratmeter, minskade med 55 procent i Stockholm, 56 procent i Göteborg och 77 procent i Malmö under Q1 2023. Siffrorna jämfört med föregående månad visar på en minskning under mars med 8 procent i Stockholm och 12 procent i Malmö medan det ökat med 28 procent i Göteborg.

– Även om sökandet minskat, så är det glädjande att fler och fler kontorsanställda återgår till sina kontor. Som alla rapporter tyder på, mår man bättre av att jobba på kontoret, så jag tror framtiden för kontoren är ljus och att sök-dippen blir kort, avslutar Daniel Åberg.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se