Ny rapport: Här är Sveriges mest robusta kommuner
Nacka är den kommun som är mest robust enligt WSPs rapport Regionernas Kamp 2023. Bild: WSP

Ny rapport: Här är Sveriges mest robusta kommuner

Reportage

29 november 2023

Nu släpper strategi- och teknikkonsultföretaget WSP rapporten "Regionernas Kamp", som rankar Sveriges 290 kommuner utifrån deras robusthet.

Ett osäkert omvärldsläge, grov kriminalitet och en annalkande lågkonjunktur. När WSP för tionde året i rad släpper rapporten ”Regionernas Kamp” står kommunernas resiliens och förmåga att stå emot kriser i fokus. I rapporten bedöms robustheten hos Sveriges kommuner utifrån parametrar som arbetsmarknad, tillväxt, klimatarbete och utbildningsnivå. I årets upplaga har även lokal brottslighet adderats som ny parameter – ett ämne som aktualiseras av samhällsutvecklingen och när den nya lagen om kommunernas brottsförebyggande arbete infördes tidigare i år.

– Kommuners robusthet är avgörande för deras förmåga att stå emot kriser och hantera förändringar i omvärlden. Vi ser att trygghet är en betydande faktor för hur vi mäter robustheten. Kriminaliteten är ett akut samhällsproblem men också något som riskerar att påverka kommuners långsiktiga utveckling eftersom den kan förändra faktorer som inflyttning och företagsetableringar, säger Mattias Frithiof, sektionschef samhällsutveckling på WSP, och en av författarna till rapporten.

Rankingen i rapporten presenteras utifrån Sveriges Kommuner och Regioners kommunindelning, som gör det möjligt att jämföra liknande kommuner med varandra. Resultatet i år visar att storstadsregionerna stärker sin ställning. Faktum är att alla placeringar på årets topp 10 tillhör gruppen ”pendlingskommuner nära större städer”. På förstaplatsen hittar vi Nacka, som nu kan titulera sig som Sveriges mest robusta kommun för tredje året i rad, tätt följt av Täby och Kungsbacka.

Rapporten visar också på flera mönsterbrytande kommuner. Till exempel utmärker sig Varberg i sin kategori ”mindre stad/tätort” och får dessutom ett högre robusthetsindex än samtliga kommuner i gruppen ”större städer”. För gruppen landsbygdskommuner ser det mörkare ut, men även här finns ljuspunkter. Bland annat Härjedalen som är 2023 års Robusthetsraket, den kommun som klättrat mest, hela 92 placeringar, sedan förra året.

– Vi ser fortfarande stora skillnader mellan kommunerna, och sedan vi startade upp Regionernas Kamp för tio år sedan har glappet mellan stad och landsbygd ökat. Men det är viktigt att komma ihåg att alla kommuner har olika förutsättningar. Vår tanke med rapporten är att göra hela Sverige mer robust genom att ge kommuner ett bra kunskapsunderlag så att de kan lära av de bästa inom sin kategori, säger Mattias Frithiof.

Faktaruta

Topp 10 mest robusta kommunerna i Sverige

Placering, Kommun

1. Nacka

2. Täby

3. Kungsbacka

4. Staffanstorp (delad fjärdeplats)

4. Österåker (delad fjärdeplats)

6. Lerum

7. Kungälv (delad sjundeplats)

7. Vellinge (delad sjundeplats)

9. Sundbyberg

10. Mölndal (delad tiondeplats)

10. Solna (delad tiondeplats)

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se