Ny rapport ger insikt om morgondagens arbetsplats
Castellums nya rapport ger en bild av den nya arbetsplatsen och det nya arbetslivet inom kontor.

Ny rapport ger insikt om morgondagens arbetsplats

Analys

12 maj 2021

Flexibel trygghet och gärna coworking. Så kan man sammanfatta 2 000 kontorsarbetares önskemål om framtidens arbetsplats i Castellums nya rapport.

Efter ett år med pandemi presenterar Castellum en stor undersökning på temat Framtidens arbetsliv. Den ger ett intressant perspektiv på hur pandemin påverkat svenskarnas syn på arbete, kontor, flexibilitet och samarbete – och indikerar stora förändringar.

– Rapporten ger värdefull kunskap för utformningen av morgondagens arbetsplatser, säger Henrik Saxborn, VD på Castellum som beställt den stora undersökningen med över 2 000 kontorsarbetare.

Under ett drygt år med pandemin har det svenska kontorslandskapet skakats i sina grundvalar. Hur, var och när ska vi arbeta i framtiden? Svar och ledtrådar ges i rapporten ”Framtidens arbetsliv 2021” som offentliggjordes igår.

Rapporten sammanfattar och utvecklar resultatet från den undersökning som Axiom Insight genomfört på uppdrag av Castellum, och som utgör den tredje rapporten i serien Framtidens arbetsliv.

Kortfattat kan sägas att svenskarnas inställning till jobbet ändrats mycket på ett år. Men så var det ju knappast något vanligt år…

Några snabba insikter:

*Pandemin har fått oss att söka trygghet – heltid är det stora idealet.

*Vi har blivit mer lojala, och vill stanna längre på samma jobb.

*Samtidigt har behovet av ökad flexibilitet skjutit i höjden – vi vill själva välja var vi ska jobba efter corona – kontoret, hemmet eller annan plats.

*Vi har höga förväntningar på att arbetsgivaren ska hjälpa oss med livspusslet.

*Unga ser syfte och värderingar som viktigare än lön i arbetslivet.

*Kontorslandskapet är på väg ut och coworking har aldrig varit hetare.

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se