Ny rapport: Bred nedgång på kontorsmarknaden under april
Bild: Unsplash

Ny rapport: Bred nedgång på kontorsmarknaden under april

Uthyrning

8 maj 2023

De senaste siffrorna från Lokalguiden visar att trenden med en minskad efterfrågan på kontorsytor fortsätter att hålla i sig.

Sökningarna för kontorslokaler på 10-100 kvadratmeter, i de centrala delarna av Sveriges tre största städer, minskade i Stockholm med 6 procent, i Göteborg med 12 procent och Malmö med 57 procent under april jämfört med samma period förra året. Jämför man april månad med föregående månad i år har sökningarna minskat med 30 procent i Stockholm och 8 procent i Göteborg och med 42 procent i Malmö.

Bland sökningarna på kontorslokaler på 100-250 kvadratmeter ser siffrorna fortsatt dystra ut. I Stockholm minskade sökningarna under april med 30 procent, i Göteborg med 24 procent och i Malmö med 14 procent jämfört med föregående år. Jämfört med föregående månad, mars, har sökningarna under april minskat med 24 procent i Stockholm, 19 procent i Göteborg och 31 procent i Malmö.

– Vi ser fortsatt att sökningarna minskat på grund av det rådande läget på marknaden, något som vi inte är ensamma om att märka av. Jag tror dock att detta är en kortsiktig dipp och att framtiden för kontoren är ljus, säger Daniel Åberg, vd på Lokalguiden Sverige AB.

I Stockholm minskade sökningarna på kontor under april i storleksspannet 250-400 kvadratmeter med 34 procent, i Göteborg med 10 procent och i Malmö med 54 procent jämfört med samma period förra året. Jämfört med mars månad minskade sökningarna i april med 16 procent i Stockholm och med 3 procent i Malmö medan de ökade med 13 procent i Göteborg.

 Jag tror dock att detta är en kortsiktig dipp och att framtiden för kontoren är ljus.

Även för kontorslokaler i spannet 400-600 kvadratmeter minskade antalet sökningar under april. 20 procent i Stockholm, 43 procent i Göteborg och 59 procent i Malmö, jämfört med samma period förra året. Jämför man med föregående månad ser vi att siffrorna minskat under april med 37 procent i Stockholm, 31 procent i Göteborg och 21 procent i Malmö.

Det allra största spannet, 600+ kvadratmeter, minskade med 39 procent i Stockholm, 45 procent i Göteborg och 57 procent i Malmö under april. Siffrorna jämfört med föregående månad visar på en minskning under april med 33 procent i Stockholm, 55 procent i Göteborg och 40 procent i Malmö.

– Eftersom vi dessutom ser att vakanserna ökar, så kommer nu konkurrensen bli ännu hårdare om hyresgästerna, så är det nu viktigt att lokaluthyrarna är lyhörda, ser över sitt erbjudande och försöker sticka ut, säger Daniel Åberg avslutningsvis.

Pernilla Gilbert

World in Property
pernilla.gilbert@worldinproperty.se