Ny rapport: Andrahandshyror dubbelt så dyra som förstahandshyror

Ny rapport: Andrahandshyror dubbelt så dyra som förstahandshyror

Uthyrning

28 oktober 2022

Hyrorna på andrahandsmarknaden är dubbelt så höga jämfört med hyresnivåerna på förstahandsmarknaden och även högre än presumtiva marknadshyror. 

Det framgår i en ny rapport från Stockholms Handelskammare som analyserat över hundra tusen bostadsannonser och nästan fyra miljoner bostadsansökningar i Stockholmsregionen.

I dag presenterar Stockholms Handelskammare rapporten ”Den låsta dörren till hyresmarknaden”. 

I rapporten framgår att andrahandshyrorna är dubbelt så höga som förstahandshyrorna i Stockholms län och 149 procent högre än i Stockholm Stad. För en person med ett förstahandskontrakt som hyr en 2:a i Stockholms Stad ligger snitthyran på 7 000 kronor, medan den som hyr i andrahand betalar 17 000 kronor för motsvarande lägenhet. I samma jämförelse men för Stockholms län ligger förstahandshyran i snitt på 6 500 kronor medan andrahandshyran landar på 13 000 kronor.

För en ensamstående person i åldern 20–34 år som hyr en 2:a i andrahand betyder det att 60 procent av den disponibla inkomsten läggs på att bo.

-De som är förpassade till andrahandsmarknaden, ofta samhällets svagare hushåll, riskerar att hamna i en fattigdomsfälla. I dag har vi en situation med en tydlig förmögenhetstransferering från dem som betalar en hög andrahandshyra till insiders som har en låg förstahandshyra, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare

I rapporten påvisas också att plausibla marknadshyror, som diskuterats i politiken under förra mandatperioden, skulle vara avsevärt mycket lägre än de hyror som dagens andrahandshyresgäster betalar. I Stockholms län totalt skulle marknadshyrorna vara 23 procent lägre än dagens andrahandshyror.

-Siffrorna visar svart på vitt att andrahandshyrorna är höga primärt på grund av att vi har underprissatta förstahandshyror som leder till asymmetriskt höga andrahandshyror. Grundproblemet är att hyressättningen i det reguljära beståndet inte tar hänsyn till att efterfrågan är högre för vissa lägenheter i vissa regioner eller områden. Det leder till en dålig dynamik på hyresmarknaden och många följdproblem, som exempelvis väldigt höga andrahandshyror, säger Stefan Westerberg.

Tio flyttar innan egen lägenhet, eller exit

Trots de höga hyresnivåerna på andrahandsmarknaden är söktrycket stort. För varje utannonserad andrahandslägenhet i Stockholms stad är det 49 sökande och för en lägenhet i Stockholms län är det 28 sökande. Det vittnar om en påtaglig bostadsbrist och i praktiken usla förutsättningar för dem som vill in på hyresmarknaden.

Fler än 700 000 personer står i bostadskö till ett förstahandskontrakt i Stockholms län och den genomsnittliga kötiden är nio år. Utifrån att den genomsnittliga uthyrningstiden på andrahandsmarknaden i Stockholms län är under ett år (339 dagar) kan en bostadssökande i teorin hinna bo i tio andrahandslägenheter innan hon eller han blir tilldelad ett förstahandskontrakt.

Så kan en fungerande hyresmarknad skapas

I rapporten presenterar Stockholms Handelskammare fyra reformer som skapar en bättre fungerande och socialt hållbar hyresmarknad: En ansvarsfull omreglering av hyresmarknaden med ett ökat marknadsinslag, ett moderniserat bostadsbidrag, ett subventionerat hyresbestånd i kombination med omregleringen, samt en översyn av regerverket kring hyresrätten som upplåtelseform.

-Reformförslagen syftar till att få till stånd en välfungerande hyresmarknad med större rörlighet och dynamik än idag, men också med en starkare social dimension som inkluderar människor med låga inkomster. Vi behöver även en bostadspolitik med bättre förutsättningar för att öka antalet hyresrätter, så att vi får upp det totala utbudet av lägenheter. Vi anser att det är rimligt att den nya regeringen ser och tar itu med de stora problem som finns på bostadsmarknaden, säger Stefan Westerberg.

 

World in Property

World in Property
redaktionen@worldinproperty.se