Ny molntjänst för effektutjämning i fastigheter Ecoclimes nya tjänst kan ge upp till 50 procent i minskade effektbehov vid uppvärmning. Tjänsten möjliggör miljardbesparingar och storskalig energi- och klimatnytta efterhand som den implementeras i fastighetsbranschen.

Ny molntjänst för effektutjämning i fastigheter

Ekonomi

27 september 2021

Ecoclime lanserar en ny tjänst för energi- och klimatnytta i fastigheter med paketerad standardiserad molntjänst för effektutjämning

Som följd av Ecoclimes strategi att utveckla och paketera nya produkter och tjänster tillsammans med kunder, kan Bolaget efter tre års samarbete med fastighetsägare erbjuda en standardiserad molntjänst för energieffektivisering av fastigheter.

Den kan ge upp till 50 procent i minskade effektbehov vid uppvärmning. Tjänsten möjliggör miljardbesparingar och storskalig energi- och klimatnytta efterhand som den implementeras i fastighetsbranschen.

Tjänsten ger besparingar i form av lägre energikostnader och effektavgifter i fastigheter och industrier. Den ger även effektivare nyttjande av fjärrvärme- och elnätsbolagens infrastruktur.

Molntjänsten är baserad på Ecoclime/SDC Automations IoT-plattform Optima.

Tjänsten innefattar en avancerad form av prognosstyrning som minskar effekttopparna. Den kräver ingen kvalificerad styrsystemteknisk kompetens för integrationen emot fastigheterna.

Tjänsten som tidigare endast erbjudits SDC:s kunder exklusivt, introduceras nu i sin standardversion bredare på marknaden och erbjuds i en första etapp till fastighetsägare med vilka Ecoclime har affärsrelationer.

Tjänsten kommer successivt att skalas upp på fler orter relaterat till de energiprojekt till vilka Ecoclimes bolag ska leverera och till de partnerskap som Ecoclimes bolag etablerar.

Innan paketeringsarbetet startade genomförde Ecoclime simuleringar och analyser som visade att den aktuella prognosstyrningen i ett standardutförande kan spara miljarder för fastighetsägare och elnätsbolag genom sänkta driftkostnader och effektivare nyttjande av befintliga fjärrvärme- och elnät.

– Det som möjliggjort paketeringen av den här molntjänsten är den investering vi gjorde när vi tog över energiförsörjningen av Vilhelmina Folkets Hus, samtidigt som vi även investerade i två bergvärmesystem varav ett i samarbete med Folkets hus och det andra med Vilhelmina kommun för uppvärmning och komfortkyla i en av skolfastigheterna. Där installerade vi den aktuella prognosstyrningen via vår IoT-Optima plattform,  berättar Lennart Olofsson, VD på Ecoclime, och fortsätter:

– Vi har sedan sålt energi via vårt energi- och driftbolag Ecoclime Facility Partners. Vi har minskat i effekttopparna kraftigt i elnätet och i värmesystemet. Utvecklingen flyttades över till Ecocloud Automation under 2020 med fokus på att färdigställa den paketerade molntjänstmjukvaran, vilket skett under 2021. Tjänsten är installerad i ett antal av SDC Automations kunders fastigheter där vi nu kontinuerligt genererar effektdata i realtid. 

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se