Ny miljardobligation från Klövern Foto: Klövern

Ny miljardobligation från Klövern

Ekonomi

15 juni 2018

Rambelopp ligger på 1,5 miljarder och obligationslånet har en evig löptid med en rörlig ränta.

 

Klövern har framgångsrikt emitterat ett hybridobligationslån om totalt 800 miljoner inom ett rambelopp om 1,5 miljarder. Obligationslånet har en evig löptid och löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 600 räntepunkter fram till första inlösendagen.

Klövern har möjlighet att förtidsinlösa hybridobligationerna den 21 juni 2023 och varje räntebetalningsdag därefter. Emissionslikviden kommer att användas till allmänna verksamhetsändamål och Klövern kommer att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholms Corporate Bond List.

Nordea och Swedbank har agerat Joint Bookrunners i samband med hybridobligationsemissionen. Mannheimer Swartling och MAQS Advokatbyrå har varit legala rådgivare.

Av Redaktionen

Skribent

World In Property
redaktionen@worldinproperty.se