Ny ledningsgrupp i Diös

Ny ledningsgrupp i Diös

Ekonomi

8 augusti 2014

Sedan våren 2014 har Diös sett över företagets ledning, som har resulterat i en förändrad sammansättning av koncernledningen.

Sedan Diös nya vd, Knut Rost, tillträdde våren 2014 har bolaget genomfört en översyn av verksamheten som bland annat har resulterat i en förändrad sammansättning av koncernledningen.

Diös nya koncernledning består av Knut Rost, vd, Rolf Larsson, finanschef, Kristina Grahn-Persson, HR-chef, Lars-Göran Dahl, fastighetschef och Karin Falkeström, kommunikationschef.

"Jag ser fram emot att tillsammans med koncernledningens representanter leda Diös med fokus på att möta våra befintliga och potentiella hyresgästers efterfrågan på moderna och energieffektiva lokaler. På de tillväxtorter där vi finns idag skapar vi tillsammans med medarbetarna ”Ett Diös” som är ännu tydligare och ännu starkare. Vi ska finnas till hands för våra kunder och vi ska utvecklas tillsammans med deras verksamheter", säger Knut Rost, VD för Diös.

Lär dig mer om grundläggande juridiska reglerna inom upphandlingar, finansiering och genomförande av bygg- och utecklings-projekt   i seminariet: Entreprenadjuridik I: Grundkurs. 

World in Property

Källa:

Pressmeddelande Diös, 

För övrig information, kontakta: 

Knut Rost, VD för Diös, Tel: knut.rost@dios.se